Meno Priezvisko Titul Telefón Ústav
Ivana Adamová Mgr. 322 95 252 ÚKTV BMC
Čestmír Altaner doc., Ing., DrSc. 322 95 142 ÚEO BMC
Andrea Bábelová Mgr., PhD. 322 95 177 ÚEO BMC
Nikola Babitšová Ing. 59302406 VÚ BMC
Zuzana Bačová Mgr., PhD. 322 95 231 ÚEE BMC
Ján Bakoš RNDr., PhD. 322 95 232 ÚEE BMC
Lucia Balagová RNDr. 322 95 218 ÚEE BMC
Miroslav Baláž Mgr., PhD. ÚEE BMC
Lucia Balážová Mgr., PhD. ÚEE BMC
Erika Balogová Mgr. 322 95 257 ÚEE BMC
Radivojka Bánová Mgr. 59302430 VÚ BMC
Monika Baráthová RNDr. 59 302 439, 461 VÚ BMC
Magdaléna Bardačová 322 95 237 ÚEE BMC
Eva Barteková Ing. 322 95 022 BMC - ekonomické
Pavlína Bartíková Mgr., PhD. 59302425 VÚ BMC
Mária Bartošová RNDr., PhD. 593 02 439 VÚ BMC
Ľubomíra Bártová RNDr. 59302412 BMC - redakcie
Vladimír Batelka Ing. 322 95 000 BMC - technické
Iveta Bátovská 59302410 BMC - technické
Patrícia Bégerová (Pecháčová) Mgr. 322 95 178 ÚEO BMC
( Items: 1 - 20 from 365 )